عیب یابی و تعمیر دیزل ژنراتور -ژنراتور سرویس

عیب یابی و تعمیر دیزل ژنراتور -ژنراتور سرویس

تعمیر دیزل ژنراتور

تعمیرات ژنرانور

عیب یابی و تعمیر دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور ترکیبی از یک ژنراتور الکتریکی و یک موتور (محرک اصلی) است که در کنار هم قرار گرفته اند تا یک دستگاه واحد را جهت برق رسانی تشکیل دهند. به این ترکیب مجموعه موتور-ژنراتور یا جنست(GENSET) نیز گفته می شود. در بسیاری از موارد کل دیزل ژنراتور به سادگی ژنراتور نامیده می شود. یک موتور ژنراتور ممکن است یک تاسیسات ثابت، بخشی از یک وسیله نقلیه یا به اندازه کافی کوچک باشد که قابل حمل باشد.

علاوه بر موتور و ژنراتور، موتور ژنراتورها عموماً شامل منبع سوخت، تنظیم کننده دور ثابت موتور (گاورنر) و تنظیم کننده ولتاژ ژنراتور، سیستم های خنک کننده و اگزوز و سیستم روغن کاری هستند. واحدهای بزرگتر از حدود 1 کیلو وات اغلب دارای باتری و موتور برقی هستند. واحدهای بسیار بزرگ ممکن است با هوای فشرده یا به یک موتور استارت هوا محور راه اندازی شوند یا برای شروع چرخش موتور مستقیماً به سیلندرهای موتور وارد شوند. واحدهای تولید برق آماده به کار اغلب شامل یک سیستم راه اندازی خودکار و یک کلید انتقال برای قطع بار از منبع برق شهری در هنگام قطع برق و اتصال آن به ژنراتور هستند. همه اجزای دیزل ژنراتورباید به موقع و طبق دستورالعمل شرکت سازنده سرویس و نگهداری شوند این امر تا حدود زیادی نیاز به تعمیر دیزل ژنراتور را کاهش و از تحمیل هزینه هی اضافی جلوگیری می کند.

 

در صورت انجام به موقع سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور از خرابی و نیاز به تعمیرات اساسی  و جزیی پیشگیری می شود. بعضی از  مشکلات و عیوبی که ممکن است  در کا ر با دیزل ژنراتور برق با آن مواجه  شویم  از این قرار است:

 • دیزل ژنراتور بار نمیدهد
 • فشار روغن دیزل ژنراتور کم است
 • موتور دیزل ژنراتور نامنظم کار می‌کند یا  در حالت  بدون بار تند و کند می‌ گردد
 • خروج گاز کثیف از موتور
 • سرو صدای موتور زیاد است
 • موتور دیزل ژنراتور ناگهان خاموش می‌شود و ضربه شدیدی را ایجاد می‌کند
 •  حرارت گاز‌های خروجی دیزل ژنراتور خیلی بالا است
 •  فشار آب خنک کننده دیزل ژنراتور پائین است
 •  فشار تراکم دیزل ژنراتور کم است
 • سرعت موتور بیش از اندازه باشد
 • موتور به سرعت اسمی نمی‌رسد

 تعمیرات تخصصی برقی و مکانیکی دیزل ژنراتور

در صورتیکه سرویس و نگهداری ژنراتور بطور منظم  و توسط افراد حرفه ای انجام گیرد از بیشتر این موارد پیش گیری خواهد شد.

نکته دیگر آنکه کلیه عیب یابی ها و تعمیرات مربوطه با توجه به نوع و مدل دیزل ژنراتور بایستی توسط تعمیرکاران متخصص برق و مکانیک دیزل ژنراتور انجام گیرد در غیر این صورت  و استفاده از افراد غیر ممکن است ضمن آنکه عیب برطرف نمیشود مشکلات جدیدی هم برای دیزل ژنراتور ایجاد و هزینه های زیادی تحمیل شود.

تعمیرکاران برق و مکانیک متخصص انواع  دیزل ژنراتور  در گروه سرویس ژنراتور می توانند شما را زمینه عیب یابی و تعمیر دیزل ژنراتور مشاوره و کمک کنند.

نوع مشکل موتور: موتور دیزل ژنراتور منظم کار نمی‌کند یا در حالت  بدون بار تند و  کند می‌ گردد

۱- احتمالا فنر پمپ سوخت شکسته است بایستی فنر را تعویض کنید.
۲-احتمال دارد پیستون پمپ سوخت دیزل ژنراتور گیر  کند پیستون پمپ را باز کنید و آنرا تمیز کنید و در صورت لزوم تعویض کنید.
۳-ممکن است سوپاپ سوخت رسانی پمپ سوخت مرتب کار نکند سوپاپ سوخت رسانی را باز کنید و تمیز نمائید.
۴-احتمال دارد سوراخ‌های انژکتور خراب باشد کلاهک را باز نموده، آنرا تمیز کنید و آزمایش کنید.
۵-ممکن است رگولاتور تنظیم نباشد رگولاتور را تنظیم و میزان کنید.

 تعمیرات برقی دیزل ژنراتورقیمت

نوع مشکل: موتور دیزل ژنراتور بار نمی‌دهد موارد زیر را بررسی کنید: 

۱-ممکن است واشر سر سیلندر سوخته  باشد باید واشر سر سیلندر را تعویض کنید.

۲- احتمالا تنظیم زمانی انژکتور صحیح نیست فاصله‌ی زمانی تزریق سوخت را  بررسی و کنترل و تنظیم کنید.

۳- احتمال دارد سوراخ‌های انژکتور دیزل ژنراتور گرفته باشد انژکتور دیزل ژنراتور را تمیز کنید و در صورت لزوم تعویض نمائید

۴-احتمالا رگولاتور بد تنظیم شده است رگولاتور را تنظیم کنید.

۵-ممکن است سوپاپ‌های هوا و دود  آرام و آهسته بسته می‌شوند بایستی گیر سوپاپ‌های دود و هوا برطرف شود.

۶- ممکن است در پمپ انژکتوردیزل ژنراتور هوا وجود داشته باشد بهتر است پمپ انژکتور دیزل ژنراتور را هواگیری کنید.

۷-احتمال دارد سوزن انژکتور در داخل بدنه‌ی انژکتور شل شده باشد با سفت کردن کلاهک پیچی، سوزن انژکتور را در داخل بدنه انژکتور محکم کنید.

۸–احتمالا فشار تراکم سیلندر‌ها ی دیزل ژنراتور به علت آب بندی نبودن سوپاپ‌های هوا و دود خیلی کم است  باید سوپاپ‌های هوا و دود را آب بندی کنید.

تعمیر ژنراتور

نوع  مشکل:  فشار تراکم دیزل ژنراتور کم است

۱- احتمال دارد سوپاپ‌ها گیر کرده یا نشست می‌کندبایستی سوپاپ‌ها را باز نموده و سنگ بزنید
۲-ممکن است رینگ‌های پیستون فرسوده و یا شکسته است بایستی  رینگ‌ها را باز و آن‌ها را بازرسی و در صورت لزوم تعویض کنید
۳-احتمال دارد سوپاپ‌ها بسته نمی‌شوندبایستی  فاصله‌ی زیر سوپاپ ها را تنظیم کنید

نوع مشکل : سر و صدای موتور زیاد صدا است.

۱-احتمال دارد بار موتور بیشتر از بار اسمی  آن باشد بار را کنترل و میزان کنید

۲-ممکن است بار روی سیلندر‌ها بصورت نامساوی تقسیم شده باشد  جریان سوخت در پمپ سوخت راکنترل و تنظیم کنید

۳- احتمال دارد زمان تزریق انژکتور مناسب نباشد باید زمان سوخت را اصلاح  و میزان کنید.

۴-احتمال دارد فشار انژکتور دیزل ژنراتور درست نباشد انژکتور را باز و تمیز نموده و فشار فنر‌ها را تنظیم کنید

۵-ممکن است لقی پیستون زیاد است باید لقی را بازرسی و رینگ پیستون یا پیستو نها را در صورت لزوم تعویض کنید

۶-ممکن است لقی سوپاپ‌ها زیاد باشد  فاصله‌ی زیر سوپاپ‌ها را اصلاح کنید.

۷–احتمال دارد موتور دیزل ژنراتور خیلی داغ شده باشد باید جریان آب خنک کننده را زیاد کنید.

نوع  مشکل و عیب : کثیف بودن گاز‌های خروجی موتور از اگزوز 

۱- اگر دود آبی رنگ مشاهده می کنید ناشی از  این است که  سطح روغن موتور دیزل ژنراتور خیلی بالاست  باید  سطح روغن را در کارتر کنترل  و تنظیم نمائید.  یا اینکه رینگ‌های روغن خوب کار نمیکند در این صورت رینگ و بوش سیلندر‌ها را از نظر فرسودگی  کنترل کنید  و در صورت لزوم آن‌ها را تعویض کنید.

۲-  اگر دود خاکستری رنگ مشاهده می کنید ناشی از کثیف بودن و گرفتگی سوراخ‌های انژکتور دیزل ژنراتور است باید انژکتور‌ها را تمیز و آزمایش نمائید. یااینکه    زیاد از حد  روی موتور بار گزاری شده باید میزان بار را کنترل و تنظیم کنید.

۳- اگر دود سیاه رنگ مشاهده می کنیدممکن است صافی هوای ورودی کثیف و  بسته شده است بهتر است صافی هوای ورودی را تمیز کنید. یا  سوزن انژکتور چسبیده است که باید سوزن انژکتور را تمیز کنید یا اینکه به علت نشست سوپاپ‌ها تراکم وجود دارد که باید سوپاپ‌ها را سنگ بزنید.
احتمال داردرینگ‌ها فرسوده یا شکسته  شده باشد رینگ‌های پیستون را عوض کنید. یا اینکه  فاصله‌ی زیر سوپاپ‌ها درست نیست که باید زیر سوپاپ‌ها را کنترل و تنظیم کنید.

نوع مشکل و عیب: موتور به سرعت نامی و اسمی نمی‌رسد

۱-یا بار اضافی وجود دارد که باید کنترل و میزان شود.
۲-یا میله‌ی رگولاتور چسبیده یا ازحالت تنظیم  خارج شده است که باید میله‌ی تنظیم را تمیز و روغن کاری و میزان کنید.

نوع مشکل و عیب:موتور دیزل ژنراتور خود به خود خاموش می‌شود

۱-احتمالا باک سوخت دیزل ژنراتور خالی است باید مخزن سوخت دیزل ژنراتور را پر  کنید.
۲-کلید قطع  کن با سرعت زیاد قطع کرده است  عیب را بررسی و برطرف کنید.
۳-ممکن است پمپ سوخت دیزل ژنراتور معیوب باشد پمپ سوخت رسانی و سوپاپ‌های آنرا  بررسی و کنترل کنید.
۴- احتمال دارد فیلتر سوخت خیلی کثیف باشد فیلتر سوخت دیزل ژنراتور را تمیز و یا تعویض کنید.

قیمت تعمیرات مکانیکی دیزل ژنراتور

نوع مشکل و عیب : سرعت موتور  بالا است
۱- احتمالا رگولاتور تنظیم نیست بهتر است رگولاتور دیزل ژنراتور را بازرسی و تنظیم کنید.
۲-ممکن است میله‌ رگولاتور از تنظیم خارج شده یا چسبیده باشد میله‌ی تنظیم را کنترل و میزان و تنظیم کنید.

نوع مشکل و عیب: فشار روغن دیزل ژنراتور کم است
۱- احتمالا صافی یا فیلتر روغن دیزل ژنراتور روغن  کثیف و مسدود است باید صافی را تمیز کنید.
۲-احتمالا مدار روغن نشت می‌کند  نشتی روغن را تعمیر  نمائید و عیب را برطرف کنید.
۳-احتمالا تلمبه روغن معیوب است تلمبه را کنترل و تعمیر  و در صورت لزوم تعویض کنید.
۴-ممکن است  لقی زیاد در یاتاقان‌های اصلی وجود داشته باشد لقی را  بررسی و کنترل و تا  آن را در صورت نیاز تنظیم کنید.
۵-احتمالا روغن به موتور نمی‌رسد سوپاپ تنظیم فشار را کنترل و تنظیم نمایید.

آموزش تعمیر  دیزل ژنراتور

تعمیر دیزل ژنراتور

آموزش تعمیر دیزل ژنراتور

مشکل: حرارت گاز‌های خروجی دیزل ژنراتور خیلی زیاد است
۱-احتمالا سوپاپ‌های اگزوز دیزل ژنراتور بخوبی سر جای خود قرار نگرفته اند. باید سوپاپ‌ها و محل نشستن آن‌ها را سنگ بزنید.

۲- دستگاه سوپر شارژر معیوب است باید آن را بازرسیو  عیب را برطرف کنید.
۳-احتمالا  خفه کن اگزوز کثیف و گرفته است باید دستگاه اگزوز دیزل ژنراتور را تمیز کنید.
۴- سوخت بیش از اندازه به موتور  میرسد  فشار ماکزیمم را کنترل و میزان سوخت را تنظیم کنید.
۵- موتور خنک نمی‌شود دستگاه‌های خنک کننده را تمیز کنید.

نوع مشکل و عیب:: پس زدن آتش از طریق دستگاه سوپر شارژ
۱- احتمالا پخش کننده یا پروانه  کثیف است بخش مربوط در سوپر شارژ را تمیز کنید.
۲-احتمالا خنک کننده‌ی هوا کثیف  شده و  مسدود است باید ورودی هوا را در دستگاه خنک کن تمیز کنید.
۳-احتمالا صافی هوای دیزل ژنراتور کثیف شده و  مسدود است باید صافی هوا را  کنترل و تمیز کنید

نوع مشکل و عیب: فشار آب خنک کننده دیزل ژنراتور کم و پائین است
۱- احتمالا مدار آب سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور نشتی دارد نشتی‌ها را تعمیر و برطرف سازید
۲-احتمالا پمپ آب معیوب است  باید پمپ آب را کنترل و تعمیر کنید.

نوع مشکل و عیب: موتور دیزل ژنراتور بطور  ناگهانی خاموش می‌شود و ضربه شدیدی را ایجاد می‌کند
۱-احتمالا پیستون چسبیده است بایستی  پیستون را باز و  پیاده کنیدو علت بروز اشکال را پیدا کنید

نوع مشکل: درجه حرارت آب دیزل ژنراتور  از 85 درجه سانتیگراد چند درجه بالاتر است:

۱- احتمالا ترموستات دیزل ژنراتور چسبیده است باید ترموستات را باز و چسبیدگی ترموستات دیزل ژنراتور را برطرف کنید.
۲-احتمالا  فیلتر آب خام کثیف است لازم است فیلتر را تمیز و درصورت نیاز تعویض کنید.
۳- ممکن است سطح آب خنک کننده موتور خیلی پائین آمده باشد آب خنک کننده را اضافه کنید.
۴- احتمالا شیر آب خام بسته است باید شیر را باز کنید.
۵-ممکن است  پمپ آب خام خراب باشد پمپ را بازرسی ، تعمیر و یا در صورت نیازتعویض کنید.

تعمیر دیزل ژنراتور

عیب یابی و تعمیر دیزل ژنراتور

تعمیر ژنراتور

تعمیرات برقی و سرویس دیزل ژنراتور

تعمیرات دیزل ژنراتور

تعمیرات اساسی دیزل ژنراتور

 

Write a Message

Your email address will not be published.

Related Posts

Call Now Button
× مشاوره آنلاین

Enter your keyword